Thay Màn Hình iPad 3

  • Thời gian sửa chữa: 1 ngày.
  • Khuyến mãi: Dán màn hình Ipad miễn phí.