Thay Mặt Kính iPad 3

400.000 

  • Thời gian sửa chữa: 1 – 2 giờ.
  • Khuyến mãi: Dán màn hình Ipad miễn phí.