Thay Mặt Kính iPad Air 2

1.100.000 

  • Thời gian sửa chữa: 1 – 2 giờ.
  • Khuyến mãi: Dán màn hình Ipad miễn phí.