Thay Pin iPad 2

  • Thời gian sửa chữa: 1 giờ
  • Khuyến mãi: Vệ sinh máy, cài đặt phần mềm miễn phí.