Thay Vỏ iPhone 4s

Dịch vụGiá
Thay vỏ iphone 4200k
Thay vỏ iphone 4s200k

  • Thời gian sửa chữa: 1 – 2 giờ.
  • Khuyến mãi: Vệ sinh máy, cài đặt phần mềm miễn phí.