Thay vỏ iPhone 5s

Dịch vụGiá
Thay vỏ iphone 5300k
Thay vỏ iphone 5s300k
Thay vỏ iphone 5c300k

  • Thời gian sửa chữa: 1 – 2 giờ.
  • Khuyến mãi: Vệ sinh máy, cài đặt phần mềm miễn phí.