Thay Vỏ iPhone 6 Plus

Dịch vụGiá
Thay vỏ iphone 6 Plus450k
Thay vỏ iphone 6s Plus500k

  • Thời gian sửa chữa: 1 – 2 giờ.
  • Khuyến mãi: Vệ sinh máy, cài đặt phần mềm miễn phí.