Thay Vỏ iPhone X

Dịch vụGiá
Thay vỏ iphone XLiên hệ

  • Thời gian sửa chữa: 1 – 2 giờ.
  • Khuyến mãi: Vệ sinh máy, cài đặt phần mềm miễn phí.